Jdi na obsah Jdi na menu
 


Koncept akce

Útočící jednotky (ARBiH a SDG Tigrovi) hrají role výsadkových, resp. průzkumných jednotek, které mají splnit určité úkoly přípravy terénu pro přesun pěších jednotek a techniky do oblasti. Jejich úkolem tedy není vyhlazení chorvatských sil v oblasti, ale průzkum a eliminace klíčových bodů (hlídkové posty a pozorovatelny, radiostanice, křižovatky, pevnosti a kóty).

Město Prozor a silnice M16.2

Prozor je obýván chorvatskými civilisty, proto by byly operace malých jednotek ve městě vysoce rizikové (Prozor je vyhrazenou oblastí, kde nehrozí střet a platí zde povinnost nenápadného chování včetně povinného zakrytí zbraně při případném pohybu mezi civilisty)

Přesuny přes Prozor je možno uskutečnit při splnění těchto podmínek a dodržení slušného chování, doporučeno je na případné úkoly v Prozoru vyčlenit z týmu jen spojku (1-2 lidé).

Zranění a vyřazení

Úkolem výsadkových / průzkumných jednotek je s co nejnižšími vlastními ztrátami splnit své úkoly. Jakékoliv (herní) zranění by v reálné akci znamenalo pro tým velké zdržení. Cílem je, aby pokud možno všechny týmy došly kompletní, proto se v této akci umírat nebude. Týmy se budou snažit vyhnout se za všech okolností vlastním zraněním, útočit budou jen po průzkumu s důrazem na maximální rychlost a efektivitu zásahu. Vedení palebného boje manuálními zbraněmi proti přesile alarmovaných chorvatských jednotek by mělo s největší pravděpodobnost za následek obrovské zdržení a tudíž neúspěch celé mise.

Zranění budou ošetřována zdravotníkem týmu (je určen v registraci, role je od začátku hry nepřenosná - s výjimkou neúčasti registrovaného zdravotníka). Zdravotník nemusí být nijak označen. Zdravotník bude vybaven kompletní lékárničkou pro případ jakéhokoliv neherního úrazu.

Herní zranění budou řešena ošetřením zranění (např. na paži) důkladným ošetřením se snahou co nejvíce se přiblížit ošetření reálné rány (takže žádné obvazování přes výstroj atd.).

Zraněný může být ošetřen zdravotníkem, a to jak srbským, tak muslimským i chorvatským (např. v případě zajetí patroly), nebo v určených místech v prostoru, provozovaných vlastními odbojovými jednotkami (partyzánské základny).

Zraněný se chová, jakoby se jednalo o živé zranění (např. při zranění paže nebude tuto ruku používat - může se ovšem pohybovat, mluvit, nést výstroj, v případě zranění nohy se nebude moci pomocí oné končetiny pohybovat - může být tedy nesen, může střílet, atd.). V případě zranění hlavy, krku nebo trupu bude simulováno lehké zranění (škrábnutí) se ztrátou vědomí - zasažený se nebude tedy moci ani pohybovat, ani komunikovat až do ošetření.

Ošetření každého zraněného zdravotníkem bude trvat 20min, po které se zdravotník nesmí od zraněného vzdálit. V případě zranění zdravotníka nebo velitele bude tento interval 30min. V případě zranění velitele nebude tým vykonávat žádné průzkumné, ani bojové aktivity a bude se soustředit čistě na ošetřování zraněných a doplnění sil.

Ošetření na partyzánské základně bude probíhat díky zázemí odbojových jednotek mnohem rychleji dle pokynů lékařského personálu.

Všechny případy zranění a jejich ošetření budou zdokumentovány ve velitelském deníku zápisem a fotografiemi. Jejich správné a férové provedení bude hodnoceno na debriefingu plusovými body.

Známé úkoly

Úkoly jednotek budou koncipovány s ohledem jejich připravenost z pohledu výstroje pro přežití 24h v terénu. Odpovídat by tedy měla zásoba jídla, nádoby na vaření, výstroj pro přenocování venku v prosinci atd. To, co necháte doma, by vám mohlo chybět. Je třeba rovněž brát na vědomí, že akce je bojová pouze z menší části - většinu náplně budou tvořit nebojové úkoly, průzkumy, pohyb v terénu, pozorování, orientace a plánování.

Každý z průzkumných týmů bude budovat základnu pro (fiktivní) přenocování, včetně jejího maskování.

Důležitým úkolem bude průzkum kót se zjištěním šifer a případnými dalšími úkoly. Na zájmových kótách se budou postupně zjišťovat informace o poloze cíle.

Dalším aspektem bude likvidace hlídek, patrol a odstřelovačů HVO. Tyto při kontaktu mohou vyhlásit poplach odesláním sms v předepsané délce. Pokud stihne člen napadené jednotky HVO odeslat tuto zprávu, do sektoru bude pravděpodobně vyslána patrola s cílem eliminace útočníků. Zajištěním dobrého maskování, hlukové disciplíny, dobrého pohybu a plánování mohou útočící jednotky splnit úkol ve větší rychlosti bez zbytečných ztrát, které by je zdržely.

Týmy mezi sebou budou moci komunikovat pouze pomocí sms zpráv, a to jen podle dodané šifrovací tabulky. Komunikace na vyšší úrovni (předání hesel, souřadnic, instrukcí) bude moci probíhat pouze při osobním předání informací mezi týmy. Shromaždiště týmů budou určeny v bojovém rozkazu, budou určena i nouzová shromaždiště s časy. Koordinace dalšího postupu jednotlivých týmů bude od navázání spojení věcí domluvy velitelů týmů.

Herní postavy

Ve hře se budou vyskytovat různé postavy především odbojářského charakteru, jejichž úkolem bude pomoci útočícím jednotkám splnit jejich úkoly (budou mít aktuální znalosti hesel, více informací v mapách, trasy a časy strážních patrol atd.). Rovněž budou zajišťovat pro útočící jednotky určité zázemí.

Cíl hry

Ve hře jde především o čas. Jakékoliv komplikace znamenají zpoždění (dlouhý čas plnění úkolu, herní zranění, pomalé tempo přesunu, špatná koordinace s ostatními týmy). Všechny týmy každé z útočících stran budou mít za úkol shromáždit se v určitém bodě a společně pak vyrazit do cíle. Která ze stran dorazí do cíle dříve, získává 50% vítězství.

Zbylých 50% bude přiděleno podle kvality pořízené dokumentace (velitelský deník, mapa, fotografie) na společném debriefingu.

Ztráty budou vyhodnoceny jako rozdíl mezi počtem bojovníků na začátku akce a na jejím konci (za ztraceného bude považován ten, který nedorazí s jednotkou do cíle). Tyto budou znamenat výrazné mínusové body. Počet zraněných / ošetřených vojáků nebude mít na vyhodnocení vliv.

Debriefing

Uskuteční se po skončení akce (dle odhadu cca 15-16h) v hospodě na Provodově (zamluven sál, videoprojektor, počítač pro stažení fotek - takže všichni kabely k foťákům!!!). Vyhodnocení dokumentace bude provedeno společně.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

žádný strach

(Radek, 19. 12. 2008 15:57)

neboj mě stejně nejvíc baví práce s nožem - však víš...

Re: úprava pravidel

(Edems, 18. 12. 2008 7:50)

OK co s váma ;-) Hlavně žádné upgrady a opravdu rozumné použití, ostatní týmy taky nejsou nijak elitně vyzbrojené, mají manuální pistole a to ještě ne pro všechny atd. Elektrické pistole bych klidně povolil, hlavně to s tou výzbrojí nepřežeňte, ať tu akci muslimánům nezkazíte.

úprava pravidel

(Radek, 17. 12. 2008 17:05)

neseženeme ty manuálky. neznám žádné amatéry nebo naopak skalní profíky co by je ještě měli:)
Jak budeme bojovat i proti manuálům - šiškama?
proto chci upřesnit pravidla. pro nás není problém omeziz intenzitu palby na cca 1 ránu za 2 sekundy a počet střel na třeba 20. já mám elektrického glocka s minimální šancí zásahu (střílí to kam nechci:)
je tedy možné použít neupgradované zbraně s omezením počtu střel za třeba 2 s?

re: AEG

(Malda, 17. 12. 2008 13:01)

pokud bych mohl jako člen jednoho družstva vyjádřit svůj názor... :)
stejně bylo psáno, že stačí do družstva 2 manuální zbraně, a to snad seženete, ne ? a jak psal Edems, máme šišky, i když je to takové zvláštní :-p navíc jsem ze všech těch informací pochopil, že se vážně nebude bojovat moc, tak proč to řešit...
ehm už mlčím _)

Re: AEG

(Edems, 17. 12. 2008 10:16)

Hmm no to vám nemůžu dovolit, když jsem to zakázal i ostatním. Ti, co by tam šli s manuální pistolkou, by neměli šanci. Chtělo by to aspoň ze dvě manuálky, zbytek pořeší šišky. Když teď povolím AEG, tak zkazím hru těm, co budou mít manuálky a 60 ran z manuálu během té akce sotva někdo vystřílí, měli byste strašnou výhodu.

AEG

(Radek, 17. 12. 2008 7:50)

máme problém s výzbrojí. je nedostatek manuálů. je možné použít AEG s omezením na střelbu jednotlivými a pouze na 60 ran na zbraň?

Re: Ještě jednou

(Edems, 16. 12. 2008 11:05)

HH peklo je blíž, než si myslíš ;-)))

ještě jednou

(Malda, 16. 12. 2008 10:46)

musím si to přečíst ještě minimálně jednou, včera jsem to louskal notně opilý, tak abych něco nepřehlídl :-) za Arkana půjdem i do pekla :--)

Re: Komentář

(Edems, 16. 12. 2008 7:39)

Jasně, souhlasím, těch 50% je orientačních.
Pro upřesnění: celá útočící frakce (SDG, resp. ARBiH) se po splnění úkolů shromáždí na určeném místě a do cíle poputuje společně. Jednotlivé týmy tedy budou muset co nejdřív splnit své úkoly, aby proběhlo spojení se zbytkem frakce v co nejkratším čase a pak hromadný přesun do cíle.
Na celkový výsledek (získání území SDG nebo ARBiH, resp. jeho udržení Chorvaty) bude mít tedy vliv hlavně hladký průběh útočné operace (čas a celkové splnění úkolů). Práce jednotlivých týmů bude zpracována na debriefingu a měla by tvořit oněch zmíněných zbývajících 50% hodnocení (v těch budou ale zahrnuty i mínusové body, takže ta frakce, která zvítězí v čase, nemusí nutně získat celkové vítězství).
Prostředkem získání náskoku bude zdržení nepřítele, ke kterému dojde vzornějším plněním úkolů, kvalita výkonu by tedy měla mít přímou souvislost s rychlostí postupu.
Ještě to nějak přenastavím, je to orientační ukazatel - ale čas bude důležitý a akce je koncipována tak, aby probíhala prakticky jako závod ARBiH a SDG. Tím, že každá frakce má jiný počet bojovníků a postupuje z jiného směru jiným terénem, není možné nastavit stejné podmínky, celkové hodnocení by mělo určitě zahrnovat z poloviny čas a z poloviny kvalitu provedení. Ještě to do bojových rozkazů domyslím. Díky za připomínku.

komentář

(Ratko, 15. 12. 2008 19:51)

mě se to zdá velmi dobré. až na to hodnocení 50% úspěšnosti při včasném příchodu do cíle. jak budou mít šanci dosáhnout na vítězství ti kteří sice dojdou později ale s výrazně lepším výsledkem?navrhuju spíše udělovat určitý počet bodů. ti kdo dojdou později musí mít možnost zasáhnout výrazeně do pořadí pokud splní své úkoly.