Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vrata sudbine: Debriefing SDG

6. 10. 2008
Hlášení velitele SDG Tigrovi ze dne 5. října 1992
 
Situační zpráva
 
Velení SDG Tigrovi obdrželo požadavek velení 8. sboru Vojsk Republike Srpske k posílení pozic 13. mechanizovaného praporu poblíž města Klobujevac. Zde se nachází citlivé místo obrany Republiky Srbské v Bosně, protože je zde rozhraničení mezi silami tzv. HVO a tzv. ARBiH. Cílem velení 8. sboru bylo přeseknout a ovládnout železniční komunikaci procházející tímto územím. K tomuto účelu byla nasazena 11. obrněná brigáda, které se ale k mostu nepodařilo proniknout a utrpěla značné ztráty. V této situaci bylo nutné okamžitě převzít iniciativu a aktivní bojovou činností opět vybojovat na bojišti převahu.
 
Průběh akce
 
Velení SDG Tigrovi se rozhodlo rozšířit řady jednotky o nové početné, ale málo vycvičené dobrovolníky přicházející z celého Srbska. Početní stav jednotky shromážděné k této akci byl 35 mužů. Velení SDG Tigrovi dalo pokyn k okamžitému přesunu do oblasti Klobujevackého mostu, kde se jednotka shromáždila k provedení akce. Počasí bylo krajně nepříznivé, panovaly nízké teploty a občasné přeháňky. Přesto počasí nijak neovlivnilo bojový výkon jednotky.
 Prvotním cílem bylo obsazení důležitých strategických bodů a v případě vhodné taktické situace zaútočit na most a zmocnit se jej. Vzhledem k předpokládané početní převaze nepřítele se velení SDG rozhodlo vést pouze operace s omezeným cílem – co nejvíce ztížit velení tzv. HVO a tzv. ARBiH činnost na bojišti, nanést jejich silám co největší ztráty a obsadit co nejvíce strategických bodů v okolí mostu.
 Přestože velení SDG vyzvalo obě strany k zastavení palby a uzavření příměří bylo toto velkorysé gesto odmítnuto. SDG Tigrovi vyrazili do akce přesně v 10 hodin.
 Okolo 10:10 byl bez boje obsazen první strategický bod. V 10:20 byl po krátkém a urputném boji obsazen druhý bod na skalách. Třetí strategicky významný bod byl v údolí. I tento bod byl obsazen po krátkém boji asi v 10:30. Ztráty SDG v této chvíli byli asi 15 mužů, ztráty nepřítele asi 30, z toho tři zajatí příslušníci tzv. HVO.
 Následující urputné boje probíhali především v horní části údolí vedoucího k mostu. Mnoho chorvatských a následně i muslimských vojáků vykrvácelo při pokusech prorazit pružnou obranu našich sil. V mnoha protiútocích se podařilo oslabit nepřítele a následně obrátit jeho síly na panický útěk. Bylo zřejmé, že omezené síly SDG Tigrovi nebudou schopny využít úspěchu v obraně k rozhodujícímu útoku na most. Svědčí o vysoké morálce a bojové kvalitě všech vojáků této jednotky, že se iniciativně hlásili k provedení této sebevražedné akce.
 Akce k průniku na most byla zahájena kolem 14 hodiny rozbitím linií protivníka a vytvořením průlomu na levém křídle. Po půl hodině bojů a příchodu čerstvých sil byla podniknuta samotná útočná akce při které byla obrana vedená příslušníky tzv. HVO zcela rozbita a síly 1. družstva SDG pronikly do bezprostřední blízkosti mostu. Zde se spojili s další útočící jednotkou 2. družstva postupující údolím a společným úsilím se snažili probít k jeho pilířům. Jednotky 3. družstva v té době sváděli zoufalou obranu proti silám tzv. ARBiH, kteří se snažili napadnout týl našich jednotek u mostu. Situace byla velmi kritická. Přesto se podařil silám 2. družstva významný úspěch, který svou hodnotou zcela převážil strategický význam Klobujevackého mostu. V boji muže proti muži se veliteli 2. družstva podařilo zajmout samotného chorvatského velitele sil tzv. HVO a ostatních paravojenských jednotek v oblasti Ante Bregoviče. Bohužel se tohoto důležitého představitele chorvatských separatistů nepodařilo dopravit do bezpečí a zahynul na následky střelných zranění způsobených palbou vlastních vojáků.
 Jednotky SDG Tigrovi vedli v okolí mostu ještě několik dlouhých minut boj proti nerovné přesile nepřítele a po hrdinné obraně byla jednotka v okolí mostu přemožena. Všichni vojáci SDG Tigrovi ctí boj těchto svých příslušníků jako boj hrdinů, stejných jako ti, kteří stáli na Kosovu poli a kteří hájili srbský prapor až do konce. Jejich příklad a bojové nasazení ostatní členy SDG Tigrovi posiluje a motivuje do dalšího boje. I po tomto boji zůstala morálka na vysoké úrovni a bojová připravenost celé jednotky je zcela neporušena.
 
Zhodnocení
Silám SDG Tigrovi se zdařil záměr svou bojovou činností zabránit převzetí iniciativy spojených chorvatsko-muslimských sil k rozšíření výbojů do dalších částí Bosny. Zajetím Ante Bregoviče bylo dosaženo výrazného oslabení velení tzv. HVO a jeho paravojenských formací. Ante Bregovič patřil k výrazným zastáncům chorvatsko-muslimské spolupráce a dá se předpokládat, že jeho nástupce již tak vstřícný ke spolupráci s tzv. ARBiH pravděpodobně nebude.
Všichni příslušníci SDG Tigrovi prokázali své bojové kvality, disciplínu a vytrvalost. Celkové ztráty Gardy činili 76 mužů. Bylo zajato 8 příslušníků tzv. HVO, kteří byli předáni do zajateckých táborů což prokazuje, že jsou respektovány Ženevské konvence. Ani jeden příslušník SDG Tigrovi se nedostal do nepřátelského zajetí.
 Vojáci SDG Tigrovi jsou i po tomto velmi těžkém boji připraveni plnit další úkoly na celém teritoriu Republiky Srpské s cílem obrany její územní celistvosti a zachování národa srbského!
 
Podepsán: Milorad Ulemek (Legia)
Schválil: Željko Ražnatovič (Arkan)
 
V Republice Srbské dne 5. října 1992           
 
 
Bojové rozdělení SDG Tigrovi na operaci Vrata Sudbine
(zpracováno podle polního deníku, v případě nepřesností provedu opravu a doplnění oddílové příslušnosti).
 
Velitel čety Željko Ražnatovič (Arkan)
 
Velitel 1. družstva Ratko Ulemek
A tým velitel Futurex, členové Malarky, Maty, Parmax, Otta
B tým velitel Doom, členové Fox, Jury, All, Ecco, Corry
C tým velitel Schepke, členové Izmir, Jemand, Nikolas, Petr, Staňa
 
Velitel 2. družstva Jerry
A tým velitel Jindra, členové Dušan, Dača, Háček
B tým velitel Lukáš, členové Zdenek, Killy, Malda, Vilém
 
Velitel 3. družstva Ivan
A tým velitel Rajen, členové Moty, Pavol, Matuš
B tým velitel Saša, členové Pája, Honza, Karlos
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

oprava vašich informací

(Arcon K.M.E.N. (CT) HVO - Charlie, 7. 10. 2008 11:03)

Ante Bregovič nepadl vinou střelných zranění od svých vojaků, ale byl hanebně a v rozporu s ŽK bestiálně popraven Srbskými vrahy.
Vaše propaganda je lživá, vaše úspěchy při chaotickém boji jsou přemrštěně nadhodnocené.
Naši hrdinní bojovníci padli při obraně mostu jen díky snahám dosáhnout diplomatického míru, avšak protože strana Srbských vrahounů stále vraždila nevinné nebyla jiná možnost než se jim postavit


SLÁVA CHORVATSKU ZMAR SRBSKÝM VRAHŮM