Jdi na obsah Jdi na menu
 


TNB 6: Předběžná opatření

20. 8. 2009

Předběžná opatření
 

Vrátit zpět nejpozději do: pondělí14.9.2009 kam: edems84@gmail.com

1. ÚVOD PO

1.1. název

            Tenkrát na Balkáně 6

            Poslední zteč
 

1.2. datum a místo konání

2.-4.10.2009
Vizovice, Zlínský kraj

 

1.3. organizace jednotek (předpokládané)

- Srbové a UNPROFOR
- Federace (ARBiH a HVO)
2. SITUACE

Vzhledem k blížící se realizaci Daytonského míru a tím ukončení války v Bosně a Hercegovině se snaží zbývající strany konfliktu získat poslední možné pozice. Jednotky HVO a ARBiH podnikají v prostoru Vizovaru závěrečnou ofenzívu proti srbským jednotkám za účelem jejich vytlačení z teritoria chorvatsko-bosňácké federace. Na srbské straně budou stát vzhledem k minulému vývoji pořádkové jednotky UNPROFOR, jejichž cílem je zamezení totální likvidace srbských vojáků v oblasti. Srbové, obklíčení v prostoru, hlídkují v pohotovosti na svých pozicích a jsou připraveni čelit jakékoliv hrozbě. Jednotky UNPROFOR čekají na vyhlášení poplachu, který je v oblasti na spadnutí.

 
2.1. SDG

Srbové jsou obklíčeni na pahorku poblíž města Vizovaru, které je jednou z jejich posledních bašt v prostoru. Arkan a jeho Tygrovi jsou v neustálé pohotovosti, získávají zásoby a munici od srbských kontaktů v samotném Vizovaru, který je významným srbským městem a Arkanovi dobrovolníci mají mezi civilisty podporu. To jediné umožnilo tvrdému jádru jeho jednotek přetrvat na místě i přes vytrvalou agresivní snahu chorvatsko-bosňáckých sil. Vojáci mají stále vysokou morálku a jsou připraveni nedat krví zbrocený Vizovar bez boje.

 

2.1.1. kdo se účastní operace

Jednotky Arkanových tygrů, obklíčené na kótách okolo Vizovaru v maximální síle, v postaveních na kótě X je předpokládána síla jedné konvenční čety. Srbové mají dobré velení a vysokou bojovou morálku, naděje na záchranu jednotek z prostoru závisí na správné organizaci obrany a představuje poslední úkol těchto jednotek během končící války v Bosně.

 

2.1.2. úkol vyššího velitele (velení Arkanových tygrů)

V případě možnosti zamezit jednotkám Federace v převzetí moci nad prostorem, zabránit zajetí nebo smrti Arkana a jeho velení a v neposlední řadě zachránit si z obklíčení alespoň holé životy.

 

2.1.3. zámysl vyššího velitele (velení Arkanových tygrů)

Udržet během noci kontrolu nad klíčovými body v terénu, přes den se soustředit na obranu hlavní základny a udržení obranných linií. Získat dostatek času k doplnění sil (respawn) a eliminovat jakoukoliv významnou hrozbu ze strany Federace. Ke splnění úkolů může posloužit dobrá komunikace se silami UNPROFOR, které v oblasti provádějí hlídkovou činnost a budou reagovat na každý pokus o porušení příměří.

 

2.1.4. přičleněné a vyčleněné součásti jednotek

- Arkan (VIP), Legija (VIP) a jejich velení

- podle potřeby diverzní a průzkumné jednotky pro plnění speciálních úkolů

 
 2.2. Federace

Chorvati a Bosňáci přesunují do oblasti Vizovaru početné jednotky, které mají za úkol s definitivní platností zlikvidovat houževnaté Arkanovce v okolí Vizovaru. Do operace se zapojí celý 5. Pěší a 112. Mechanizovaný prapor HVO a početné skupiny muslimských dobrovolníků. Všechny jednotky jsou sice mírně početně poddimenzovány, ale mají výborné zásobování a díky důkladným průzkumným akcím disponují dobrým přehledem o prostoru. 

 

2.2.1 kdo se účastní operace

Na straně Chorvatů se přímé poslední bitvy o Vizovar účastní jedna četa 5. Pěšího praporu HVO, podpořená logisticky technikou 112. Mechanizovaného praporu. Na straně Bosňáků se do bojů zapojí početné jednotky mudžahedínů.

 

2.2.2. úkol vyššího velitele (velení Federace)

Úkolem je eliminace srbských pozic v okolí Vizovaru a zajištění hledaných osob ze středu Arkanových tygrů.

 

2.2.3. zámysl vyššího velitele (velení Federace)

Ke splnění cílů bude použito speciálních průzkumných jednotek pro přípravu na útok během noci v den D, nad ránem v D+1 bude spuštěna operace, jejíž cílem bude pomocí hrubé síly zlikvidovat veškerý srbský odpor v oblasti.  

 

2.2.4. přičleněné a vyčleněné součásti jednotek

- počítá se s nasazením speciálních jednotek (Legia časti, Kalifovci) a průzkumných týmů

 

2.3 UNPROFOR

Pořádkové síly UNPROFOR hlídají dodržování příměří zúčastněnými stranami a budou na jeho porušení reagovat ostrým bojovým nasazením tak, aby nedošlo ke znevýhodnění žádné ze stran a tím k její naprosté likvidaci. V současné době se očekává porušení míru výhradně silami Federace, tudíž UNPROFOR budou v oblasti hájit srbské zájmy.

 

2.3.1 kdo se účastní operace

Pořádkové jednotky UNPROFOR, složené z mariňáků USMC, disponují reakční silou jedné čety, která je schopna nasazení v prostoru během několika desítek minut.

 
 
 
3. ÚKOL

Akce bude rozdělena do nočních a denních etap.

Noční etapy:

- získat co největší převahu v prostoru splněním co největšího počtu nočních úkolů (likvidace specifických cílů, klíčové body v prostoru)

- narušit zásobování a noční klid nepřítele, omezit jeho pohyb a schopnost pozorování

- připravit se na denní ofenzívu, resp. protiútok
Denní etapy:
- ­eliminovat nepřátelské pozice
- zajmout nebo zabít VIP nepřítele

- eliminovat specifické cíle dle okamžitého rozkazu

 
4. PROVEDENÍ

4.1.1. koncepce činnosti - popis provedení

Bojové operace budou zahájeny v 20h, do té doby je zakázáno vést jakoukoliv bojovou činnost, včetně průzkumu a pozorování nepřítele.

Do D+1 0600 je možnost zabrat co nejvíce bodů v terénu. Může být provedeno buď použitím průzkumných jednotek nebo hrubou silou podle uvážení velení jednotlivých stran. Do 0600 není možno podnikat útoky na základny jednotlivých stran, které budou sloužit zároveň jako mrtvoliště.

Od D+1 0600 začíná ofenzíva. Respawn pointy budou určeny cca 100m od základen jednotlivých herních stran mimo herní prostor. Jednotlivé body budou vybaveny vlajkami a bloky, které budou vedeny od 0600.

 

4.1.2. hranice prostoru

Budou součástí OPORDu. Prostor bude vymezen jen volně.

 

4.1.3. respawn pointy (RP) a jiné důležité body

RP budou pro noční části určeny na základnách jednotlivých herních stran, pro denní část budou určeny zvlášť, a to mimo herní prostor. Hlavní základny frakcí budou označeny rozlišovacími páskami na stromech v okruhu kolem základny. V noční části bude zakázáno v takto označeném okruhu kolem základny střílet, a to směrem dovnitř i ven.

 Povinností všech zúčastněných je používat reflexní vesty jak v případě zranění, tak v případě herní smrti hráče.

Čas respawnu:

-          Noční část: 120 min

-          Denní část: 30 min (celá a půl)

 

4.2. instrukce

 

4.2.1. uniforma a společná výstroj

- komplet plná polní

- AS zbraň a munice (výkon, zásobníky ani munice nejsou omezeny)

- ochranné prostředky (brýle)
- reflexní vesta
 

4.2.2. časový rozvrh

- den D 1700: sraz na určeném místě (součástí OPORDu)

- den D 1800: nástup všech jednotek

- den D 2000: začátek noční části (bojová pohotovost)

- den D+1 0600: konec noční části a začátek denní, začátek vedení zápisů na bodech v terénu

- den D+1 2000: konec denní části a začátek druhé noční

- den D+2 0600: konec druhé noční části a začátek závěrečné denní

- den D+2 1200: začátek platnosti všeobecného míru, zastavení bojových akcí

 

4.2.3. priority nácviku

- hlídkování
- průzkum

- pobyt v terénu v bojovém nasazení

 

4.2.4. rozvrh důležitých nástupů

Nástup všech jednotek bude proveden v 1800 v den D, místo bude upřesněno. Bude zde provedena kontrola výstroje a povinných prvků (označení rozlišovačkami, reflexní vesty, přepočítání zúčastněných). Účelem nástupu je zamezit jakýmkoli rozporům v identifikaci nebo hlášení zásahů. Budou zde podrobně zopakována pravidla a herní cíle.

 

4.2.5. informační požadavky velitele

Pravidla standardní. Pyrotechnika zakázána. Role-playing bude omezen na velitele. Nebudou se vyskytovat žádní agenti, žádné zrádné ani úplatné složky. Od vojáků se očekává vysoké nasazení po celou dobu v prostoru a bezvýhradné fair-play. Abychom předešli potencionálním rozporům, bude mít každý účastník reflexní vestu, což bude kontrolováno před akcí.

Základna:

Doporučeno je, aby každá frakce měla zbudovanou solidní základnu, kterou bude využívat jako velitelství a zázemí pro štáb a pro případ nepříznivého počasí. Základny jednotlivých frakcí budou mít neustálé spojení mezi sebou, velitelům je doporučeno mít vyhrazeny lidské kapacity k radiostanicím a administrativní práci (evidenci časů respawnu, hlídek, patrol atd.) po celou dobu akce, především v noční části, kde bude respawn komplikovanější. Na základnách nebude třeba dodržovat noční klid, budou mimo hru, je tedy ideální je vybavit tak, aby poskytovaly zázemí pro vojáky, vracející se z hlídek nebo bojových akcí.

V denní části bude základna dobytná. Získání vlajky, která na ní bude vyvěšena, bude jedním z nejdůležitějších úkolů pro obě strany.

Noční část:

Bojovník vyřazený tichým způsobem (gumovým nožem, zbraní s tlumičem, rukama) musí zachovat ticho a zůstat na místě, dokud není porušeno ticho zbraní (může se odebrat na mrtvoliště až v okamžiku, kdy se např. začne střílet. Nesmí svoji smrt avizovat žádným způsobem, pouze pokud v okamžiku vyřazení tichým způsobem má prst na spoušti, může ji krátce stisknout.

Při nočním střetu v bezprostředním okolí základny bude útočníkovi jasně a nahlas oznámeno, že se nachází v zakázaném prostoru a bude mu umožněn odchod, resp. zásahy v okolí základny nebudou platné ani pro jednu stranu.

5. ZABEZPEČENÍ

5.1. vybavení

- strava vlastní
- voda vlastní
 

5.2. doprava

- vlastní
6. VELENÍ A SPOJENÍ

6.1. posloupnost velení

Federace:
Vrchní velitel: Edems

-          Velení HVO (bude upřesněno)

-          Velení ARBiH (bude upřesněno)

 
SDG
Vrchní velitel: Zdenek (Arkan)
 
UNPROFOR
Vrchní velitel: Bradley
 

6.2. plán spojení

Organizátor a vrchní velitel HVO: Edems (mobil: 725686471, e-mail: edems84@gmail.com)

Další informace: http://tnb.estranky.cz a http://kasvizovice.teamforum.net

 
7. PŘÍLOHY
 
8. DOTAZY

Dotazy zodpoví osobně Edems na e-mailu nebo mobilu (viz. 6.2 Plán spojení).

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Vesty

(Jerry, 13. 9. 2009 18:20)

Povinností všech zůčastňených ,je používat reflexní vesty jak v případě zranění, tak herní smrti hráče.????????????JAK TEDA PUJDOU ROZLIŠIT ZRANĚNI OD MRTVICH????